Berichten

Lucht: Levensgevaarlijk! (Deel 2)

 

Lucht: van levensbelang of levensgevaarlijk?

In een vorige blog heb ik het gehad over het belang van de juiste samenstelling van de lucht die wij inademen en daarbij gefocust op een van de twee componenten: zuurstof. Of eigenlijk over het gevaar van een verhoogd gehalte aan zuurstof. Ik heb laten zien dat het brandgevaar hierbij drastisch toeneemt. De andere component in lucht is stikstof (N2). Wat gebeurt er nou indien de concentratie van de stikstof in de lucht toeneemt (en daarmee tegelijkertijd het gehalte aan zuurstof afneemt)? Eigenlijk is deze vraag nog relevanter dan de vraag wat er gebeurt bij hogere zuurstofconcentraties, aangezien stikstof een heel normaal en een in de industrie veel gebruikt gas is. Het is zo gewoon dat je je afvraagt of de gevaren van het gebruik van stikstof wel goed onderkend zijn bij de gebruikers ervan. Het antwoord is simpel en verontrustend: nee. Er gebeuren nog regelmatig incidenten met stikstof waarbij de betrokkenen het niet kunnen navertellen. Helaas blijft het vaak niet bij één slachtoffer. Als er iemand onwel wordt gaat de persoon die erbij staat (goedbedoeld) vaak ook de ruimte in, waar hem of haar hetzelfde noodlot treft. Onderstaand filmpje geeft een reconstructie weer van een dodelijk incident in een industrieel bedrijf, waarbij om die reden inderdaad twee doden waren te betreuren. Lees meer

Lucht: Levensgevaarlijk! (Deel 1)

Lucht: van levensbelang of levensgevaarlijk?

Dat wij als mens überhaupt kunnen leven in een atmosfeer die uit lucht bestaat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Wat dat betreft heeft de evolutie een bijzondere taak verricht. Lucht bestaat, zoals waarschijnlijk bekend, uit ongeveer 79% stikstof (door chemici aangeduid met de molecuulformule N2) en 21% zuurstof (O2). Laat dit voor de mens nou net twee levensgevaarlijke moleculen zijn! Het is uitsluitend deze uitgebalanceerde verhouding die het voor de mens ongevaarlijk maakt of zelfs onontbeerlijk. Elke (minimale) verandering in de verhouding tussen deze twee gassen geeft een aanzienlijk risico. In de chemische industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze twee gassen, maar ook hier geldt, alleen in een heel specifieke verhouding. Aangezien het zulke normale gassen zijn worden de gevaren ervan vaak onderschat of zelfs niet onderkend, zeker als er routinematig mee wordt gewerkt. Ik vind het daarom van (levens)belang om uit te leggen wat die gevaren dan inhouden. In deze blog zal ik zuurstof belichten, in een volgende blog stikstof. Lees meer