Functional Safety Assessment (FSA)

Een Functional Safety Assessment (FSA) is een externe audit die gedaan wordt om te bepalen hoe goed je alles op orde hebt met betrekking tot de naleving van de IEC 61511 richtlijn. De Functional Safety Assessment moet je op verschillende fases van de lifecycle laten uitvoeren:

FSA Stage 1 – Nadat de HAZOP uitgevoerd is en de SRS klaar is

FSA Stage 2 – Nadat de SIS ontworpen is

FSA Stage 3 – Nadat de installatie van de SIS gereed is en getest is voor inbedrijfname

FSA Stage 4 – Nadat ervaring is opgedaan tijdens operatie en onderhoud

FSA Stage 5 – Na een verandering aan de SIS en voor een SIS permanent uit bedrijf wordt genomen

The IEC 61511 ed.2 “SIS safety life-cycle phases and Functional Safety Assessment stages” is weergegeven in onderstaande Figuur 1.

Figuur 1: SIS safety life-cycle phases and FSA stages

Volgens de richtlijn zijn stages 3 en 5 verplicht, maar vaak worden de andere stages daarin dan meteen meegenomen. Veelal voert men voor inbedrijfname een gecombineerde FSA Stage 1-3 uit.

De Functional Safety Assessment wordt uitgevoerd aan de hand van een checklist.

Voordat een Functional Safety Assessment start moet de klant documentatie (of alternatieven) opleveren voor Algemene Functional Safety Management – Hardware ontwerp documenten en Software ontwerp documenten.

De Checklijst is een vertaling van de norm IEC 61511. Er wordt in de checklijst verwezen naar de paragrafen in de norm. In de checklijst zijn per FSA Stage items genoemd waarop wordt gecontroleerd of de klant/project hieraan voldoet. In totaal worden er 300 items gecontroleerd. Respectievelijk per FSA Stage 1-5: 84, 81, 51 ,58 en 26 stuks.

De uitkomst van de verschillende items kan zijn:

Compliant

Not Compliant

Partial Compliant

Indien een item niet relevant is voor het project wordt het als Niet Beschouwd geclassificeerd.

Functional Safety Assessment

Na de Functional Safety Assessment wordt in een rapport voor de Not Compliance en Partial Compliance items een recommendation met een “Due date” gegeven. Voor de items die als “Not Compliant” zijn geclassificeerd wordt geadviseerd ze voor de start-up op te lossen of met een Risk Assessment te bepalen of een veilige start-up kan worden uitgevoerd.

Voor een item welke als Compliant is geclassificeerd kan een recommendation/remark voor toekomstige verbetering worden voorgesteld. De ingevulde checklist is een bijlage van het Functional Safety Assessment (FSA) rapport.

Het FSA rapport bevat de volgende informatie:

• Samenvatting

• Introductie

• Doel van het document

• Doel van de assessment

• Aanwezigen en rollen

• Methode van de “Functional Safety Assessment (FSA)

• Referenties

• Definities

• Afkortingen

• Resultaten van de assessment

• Samenvatting van de resultaten

• Recommendations voor “Not Compliance requirements”

• Recommendations voor “Partial Compliance requirements

• Recommendation/remark voor toekomstige verbetering

• Conclusie

• Attachments

• FSA verification checklist

Functional Safety Assessment (FSA)

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers