Safety Integrity Level (SIL)

Een Safety Instrumented Function (SIF) is een onafhankelijke instrumentele beveiliging die actief een actie uitvoert als een gemeten waarde wordt overschreden. Bijvoorbeeld het stoppen van een pomp of sluiten van een afsluiter als de druk hoger wordt dan een ingestelde waarde. In de LOPA (Layer Of Protection Analysis) wordt aangegeven welke betrouwbaarheid de SIF moet hebben om in het veilige gebied te komen.

Een SIF bestaat uit een Sensor (b.v. de drukopnemer) een Logic Solver (b.v. een Safety PLC) en een Final Element (b.v. klep of pomp).

– SIL (Safety Integrity Level) is de mate van betrouwbaarheid waaraan een SIF (complete loop) moet voldoen. Wat is de kans dat de SIF faalt als hij aangesproken wordt en zijn werk moet doen (PFD, Propability of Failure on Demand). Of het omgekeerde: hoeveel risico wordt er gereduceerd door het toepassen van een SIF (RRF, Risk Reduction Factor).

Des te hoger het SIL niveau is, des te kleiner de kans dat de beveiliging het niet doet op het moment dat hij wordt aangesproken.

SIL

Stel dat uit een process safety studie volgt dat door gezamenlijke gebeurtenissen een vat één keer per 10 jaar overloopt, dan zorgt een SIL 1 Hoog niveau beveiliging ervoor dat het overlopen maximaal één keer per 100 jaar plaatsvindt.

Nu hangt het ervan af wat de consequenties van het overlopen van dit vat zijn. Wanneer het overlopen van dit vat een procesverstoring geeft kan een SIL 1 voldoende zijn. Hiermee wordt de kans dat het vat overloopt niet vaker dan 1 keer per 100 jaar.

Wanneer het bijvoorbeeld een Knock Out vat van een compressor betreft, wat als consequentie heeft dat er grote schade aan de compressor ontstaat, kan het zijn dat een SIL 2 nodig is. De kans dat het vat overloopt wordt dan verlaagd naar niet vaker dan 1 keer per 1000 jaar.

De PFD waarden zijn wel gemiddelden. Het kan morgen gebeuren, maar de kans dat het dan binnen de termijn nogmaals gebeurt wordt kleiner.

Om te bepalen of de SIF voldoet aan de vereiste RRF of PFDavg heb je faalcijfers van de sensor, logic solver en final element nodig en kan je met het SIL verificatieprogramma van aeShield bepalen of met de gekozen instrumentatie en architectuur deze SIF aan de vereisten voldoet.

SIL

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers