Functional Safety

Een van de mogelijkheden om process safety risico’s te verlagen is het gebruik van instrumentele beveiligingen. Dit vakgebied valt onder process safety en wordt Functional Safety genoemd. Functional safety is afhankelijk van het correct functioneren van systemen en apparatuur die actief reageren op inputs van buitenaf.

Functional Safety ook wel anders gezegd: het detecteren van een gevaarlijke situatie leidt tot het activeren van een beschermende of corrigerende actie die de gevaarlijke situatie voorkomt of de consequentie van de situatie verlaagt.

Om de process safety risico’s te verlagen zijn er binnen Functional Safety verschillende lagen van bescherming:

  • Een Process Control Systeem (PCS) om het proces te besturen
  • Een operator interventie op het moment van overschrijden van een limiet
  • Een beveiligingssysteem om de operatie te stoppen
  • Een actief beschermend systeem om de consequenties te beperken

Functional Safety

Een voorbeeld van een beveiligingssysteem die een gevaarlijke situatie voorkomt is een hoog niveauschakelaar die een afsluiter aan een tank sluit en overvullen voorkomt.

Voorbeelden van een actief beschermend systeem zijn rookmelders die automatisch een brandbestrijdingssysteem activeren en een airbag in de auto die geactiveerd wordt door het overschrijden van een bepaalde vertraging.

Zij voorkomen niet het incident (brand of aanrijding), maar beperken wel de consequenties.

Om een rol in Functional Safety te kunnen vervullen is een instrumentatie achtergrond  (kennis van meetprincipes, besturings- en beveiliging systemen en kennis van kleppen en elektrische circuits van pompen) een absolute pré.

Functional Safety

“Focus op arbeidsveiligheid in het voorkomen van process safety incidenten is in het beste geval misleidend en in het slechtste geval catastrofaal”

Enrico Lammers