Innovatie vind je hier

PROCESS ENGINEERING

Een veilige, betrouwbare en efficiënte installatie begint bij een goed basisontwerp. In deze fase kunnen verschillende alternatieven met elkaar worden vergeleken en kunnen veranderingen in het ontwerp relatief eenvoudig worden doorgevoerd. Heeft u zelf de tijd niet om de laatste ontwikkelingen in de technologie bij te houden? Of niet de capaciteit om het detailontwerp dat door een ingenieursbureau is gemaakt te beoordelen?

Ervaring werkt

PROJECTMANAGEMENT

Het goed en veilig implementeren van modificaties in bestaande installaties vergt heel andere vaardigheden dan het bouwen van een nieuwe fabriek. Laat u het projectmanagement over aan mensen die alleen op papier weten hoe het moet? Of kiest u ervoor om uw plantprojecten door mensen te laten uitvoeren die, net als u, ook met hun voeten in de modder hebben
gestaan?

Het kan altijd beter

PROCESOPTIMALISATIE

Er bestaat een groeiende behoefte om het verbruik van grondstoffen en energie te minimaliseren en daarmee de winstgevendheid van uw fabriek duurzaam te verhogen.
Weet u niet waar u de tijd vandaan moet halen om dat traject in te zetten?
Heeft u niet voldoende mensen beschikbaar die zich naast de dagelijkse bedrijfsvoering van de fabriek met dit soort projecten bezig kunnen houden?

pro6com is sinds oktober 2016 gefuseerd met DWG. Met onze expertise op het gebied van process engineering en process safety/functional safety vullen wij de soft- and hardware engineering van DWG aan en richten we ons daarmee en met onze unieke tooling op de total life cycle van een installatie: van concept tot en met onderhoud. Meer weten? zie www.dwg.nl

Wilt u eens geheel vrijblijvend met ons van gedachten wisselen om te kijken of we u kunnen helpen?

Onze Klanten

Recente projecten

Laatste Nieuws