Procesintensivering

Procesintensivering | procesintensificatie | processintensification

Voor de Energietransitie zijn innovatieve technologieën nodig die de processen vele malen effectiever (doelgerichter) en efficiënter (de kortste route) laten verlopen dan tot nu toe gangbaar was.

In de wereld van de procestechnologie wordt dit process intensification (PI) genoemd. In het Nederlands vertaald als procesintensivering of procesintensificatie (de geleerden zijn het er niet helemaal over eens wat de juiste vertaling is, maar dat terzijde). De filosofie van procesintensivering wordt traditioneel gekenmerkt als: kleiner, goedkoper en veiliger. Het wordt gedefinieerd als de ontwikkeling van nieuwe apparatuur en technologieën waarvan wordt verwacht dat die substantiële verbeteringen brengen in productieprocessen, tot substantiële verkleining van apparatuur leiden met een substantieel lager energie- en grondstoffengebruik en afvalproductie tot gevolg (Stankiewicz & Moulijn, 2000). Door het verkleinen van de apparaten en/of het combineren van een chemische reactie én een scheiding in één apparaat kan je de ideale omstandigheden van een chemisch of fysisch proces dicht benaderen.  Een voorbeeld is een membraanreactor, waarbij de moleculen eerst gescheiden worden door het membraan, om daar vervolgens heel efficiënt een chemische reactie aan te gaan in de reactor. 

Een ander voorbeeld van PI technologie wordt gebruikt in destillatie: de dividing wall kolom. In deze destillatietoren zijn als het ware twee destillatietorens in elkaar geschoven. Hierdoor kan de investering zo’n 30% lager uitvallen dan bij een conventioneel systeem. Hetzelfde geldt voor de energieconsumptie, door de warmteintegratie kan zo’n 30-40% bespaard worden ten opzichte van een normaal conventioneel systeem. Dat wordt dus bedoeld met substantieel.

pastedGraphic.png

Onze Technology Transfer doet wat het belooft: het bewust maken van het bestaan van deze nieuwe baanbrekende technologieën en kijken wat dat kan betekenen voor jouw productieproces. 

worden toegepast. Wij geloven dat deze paradigm shift noodzakelijk is in de energietransitie, maar een stuk realistischer wordt als je eerst energie bespaart of het proces optimaliseert.

SIF SIS Design

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers