Cybersecurity

Geavanceerde elektronische SIS moeten goed beveiligd worden tegen cyberaanvallen. Functional safety en cybersecurity zijn twee belendende vakgebieden die beiden hetzelfde doel voor ogen hebben, namelijk het voorkomen van letsel en schade aan equipment en milieu. Hoewel de gevolgen van die incidenten hetzelfde zijn, is de route naar het incident toe in beide gevallen anders. Terwijl process safety/functional safety zich richt op het falen van systemen of menselijke handelingen, richt cybersecurity zich ook op in- en externe aanvallen

Cybersecurity vormt dan ook een belangrijke aanvulling op Functional Safety

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers