Process Safety Lifecycle IEC61511 / IEC-61511 / IEC 61511

Ben jij er ook van overtuigd dat een plant pas écht veiliger wordt als je onzichtbare process safety risico’s zichtbaar maakt en dat je daarmee gerichte acties kan ondernemen om die risico’s te verlagen? Dat je dat bereikt als je álle fases van de process safety lifecycle doorloopt die in de richtlijn IEC 61511 Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector worden beschreven? En dat je daarmee dan ook compliant bent aan de BRZO wetgeving?

Bij procesveiligheid/process safety gaat het om het voorkomen van incidenten waarbij ongecontroleerd energie of product uit de installatie vrijkomt (LOC, loss of containment). De impact van LOC is vaak groot en kan consequenties hebben voor mensen, milieu of de procesinstallatie zelf. Om te beginnen is het belangrijk om een goed process safety managementsysteem te hebben waarbij bewust met process safety risico’s wordt omgegaan. Een goed uitgangspunt hierbij zijn de risk based process safety management principes van de Center for Chemical Process Safety (CCPS):

  1. Commitment aan Process Safety

  2. Het begrijpen en onderkennen van process safety risico’s

  3. Het managen van risico’s

  4. Het leren van incidenten

 

In 1995 publiceerde de Britse Health and Safety Executive (HSE) een rapport waarin ze de oorzaken van verschillende process safety incidenten en arbeidsongevallen hebben onderzocht naar aanleiding van het falen van besturings-/automatiseringssystemen.

Deze studie heeft inzichtelijk gemaakt waar en met welke frequentie fouten optreden in het proces vanaf ontwerp tot en met onderhoud van safety systemen. En net als bij onze visie “het zichtbaar maken van onzichtbare risico’s, zodat je gerichte acties kan ondernemen om die risico’s te verlagen”, leidde het zichtbaar maken van deze fouten tot het besef dat je plant alleen veiliger wordt als je in álle fases van de levensduur van een plant rekening houdt met veiligheid: de (process) safety lifecycle. Dit heeft vervolgens weer geleid tot de internationale norm IEC 61511 voor Functional safety waarin dit is vastgelegd.

En dat is dan ook de reden dat wij de principes van de safety lifecycle en de daaraan gerelateerde standaard omarmen en tot onze missie hebben gemaakt. Het focussen op álle fases van de process safety lifecycle. De lifecycle is verdeeld in drie hoofdfases:

1 – Definitie fase

Hierin worden risico’s worden geanalyseerd en beoordeeld. 
De focus ligt hierbij op het verminderen van fouten door onjuiste specificaties. Dit doen we door kwantitatieve risicoanalyses (QRA’s), veiligheidsstudies (PHA) en risicoreductietechnieken (LOPA) die resulteren in een juiste specificatie van de veiligheidssystemen (SRS).

2 – Implementatie fase

In deze fase ligt de focus op het minimaliseren van fouten in het ontwerp en het in bedrijf nemen van de safety systemen. Dit doe je door procedures, alarmen, mechanische beveiligingen en besturingssysteem (DCS) interlocks te ontwerpen. Wanneer dat nodig is worden in deze fase ook de Safety Shutdown Systemen ontworpen en de daarbij behorende ontwerpdocumenten gemaakt zoals SIL berekeningen en verificaties, SIF designs, Safety Requirement Specifications (SRS), Cause & Effect diagrammen en test procedures

3 – Operationele en onderhouds (O&M) fase

In deze fase ligt de focus op het minimaliseren van risico’s tijdens het gebruik en onderhoud van de safety systemen in de plant. Hierbij dien je bij te houden en vast te leggen hoe vaak er aanspraak wordt gemaakt op sensoren, transmitters en afsluiters in het safety systeem, hoe vaak er fouten optreden, hoe vaak er overbruggingen worden ingezet en hoe vaak het systeem getest is. Al deze gegevens zijn in de definitie (studie) fase aangenomen. In de O&M fase bepaal je hoe goed je aannames in de studiefase zijn geweest. In deze fase dien je ook nog vast te leggen hoe je met wijzigingen omgaat aan Safety Shutdown Systemen nàdat deze voor de eerste keer in bedrijf zijn genomen (Management of Change; MOC).

In de praktijk is dit een (arbeids)intensieve klus die zonder de hulp van daarvoor ontworpen software vrijwel onmogelijk is. Wij werken met aeShield® waarmee digitale transformatie van de IEC 61511 Lifecycle realiteit wordt.

Meer weten over aeShield®, klik dan hier.

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers