Process Safety

Wij geloven dat een plant pas écht veiliger wordt als de aanbevelingen die in een veiligheidsstudie worden gedaan ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en in de praktijk worden onderhouden. Om aan de BRZO wetgeving te voldoen of omdat je als plant owner veiligheid op nummer 1 hebt staan; de process safety lifecycle die wij hanteren is uitgebreid gedefinieerd in industriestandaard IEC61511:

In al deze stappen worden we ondersteund door de gepatenteerde, award winning safety lifecycle software van onze partner aeShield®

Process Optimization

We maken onzichtbare energie- en productieverliezen zichtbaar en laten zien hoe je plant presteert. Wij hebben kunnen aantonen dat de prestatie van productieprocessen met minimale inspanningen en middelen gemiddeld 10% – 30% verbeterd kan worden. Hiermee leveren wij een bijdrage aan het behalen van klimaatdoelen en het verlagen van de carbon footprint en de operationele kosten van jouw plant.

  • Definiëren – in deze fase leggen we de uitgangssituatie vast. Hoe werkt het proces? Hoe ziet de energie infrastructuur eruit? Wat zijn de meet- en regelprestaties van de plant? Welke parameters wil je in het proces geoptimaliseerd hebben?
  • Monitoren – in deze fase wordt de base-line of referentie vastgelegd door een nulmeting of data analyse, waaraan toekomstige plant operatie (na optimalisatie) gerelateerd wordt.

  • Optimaliseren – in deze fase gaan we aan de slag om aanpassingen aan equipment of aan basic- of advanced process control te bedenken, te implementeren én te borgen. 

Process Technology Transfer

Heb jij dat briljante nieuwe proces bedacht om groene moleculen te maken maar weet je niet hoe je dit op grote schaal moet gaan produceren? Of heb jij dat proces dat feilloos grote hoeveelheden moleculen produceert op de conventionele manier en wil je juist verduurzamen? Wij slaan de brug tussen kennisinstellingen, start-ups en de chemische industrie. Samen spelen we een actieve rol spelen in het halen van de uitdagende CO2 doelstellingen van 2030.

Onze process engineers kun je inzetten als een verlengstuk van je eigen organisatie zodat ze bijdragen aan jouw: 

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers