Cause & Effect Diagram

Een C&E diagram (Cause & Effect diagram) wordt gebruikt om te bepalen hoe en wanneer acties worden uitgevoerd in een veiligheidssysteem. Het Cause Effect Diagram wordt doorgaans weergegeven in een matrix waarin je kan zien welke activatie van een SIF of DCS tot welke actie leidt.

  • Oorzaak (Cause) – Dit is de procesafwijking die je in de C&E matrix in de rijen weergeeft. Wanneer de procesafwijking boven of onder de in het ontwerp gedefinieerde voorwaarden komt, wordt deze actief.
  • Effect – Dit is de actie die het beveiligingssysteem uitvoert en die je in de kolommen van de Cause Effect Diagram matrix weergeeft. Bijvoorbeeld: stop de gastoevoer naar de brander.
  • Kruispunt – Hierin kan je zien welk effect reageert op welke oorzaak. Als het kruispunt leeg is, heeft de oorzaak geen invloed op het effect. Als het kruispunt wel een actie bevat, zal bij een actieve oorzaak het bijbehorende effect activeren.

Cause Effect Diagram

Bijvoorbeeld voor een lage gasflow beveiliging naar een brander:

Oorzaak: De gasflow komt onder 10 m3/h, dan wordt FSLL-1234 actief
Gevolg: De gasflow naar de brander wordt gestopt, dat heeft gevolgen voor AOV-1234 en FIC-1234
Kruispunt: Afsluiter AOV-1234 wordt gesloten en regelaar FIC-1234 schakelt van automatisch naar handmatig (manual) en de output van de regelaar gaat naar 0%.

C&E-diagrammen worden door een process engineer bedacht en worden uitgewerkt op basis van informatie uit het SIF-ontwerp. Als er tijdens het ontwerpproces of gedurende de levensduur van de plant, wijzigingen in het SIF ontwerp optreden, dan zal je moeten controleren of dit ook invloed heeft op het ‘cause and effect diagram’.

Om te zorgen dat de laatste wijzigingen die in de SIF-architectuur zijn aangebracht onmiddellijk worden doorgevoerd in de C&E diagrammen, maken wij gebruik van geavanceerde safety lifecycle software aeShield®. Hiermee maken we van statische Cause Effect Diagrammen dynamische C&E diagrammen, die altijd gelijk zijn aan het SIF ontwerp.

Cause Effect diagram

“Focus op arbeidsveiligheid in het voorkomen van process safety incidenten is in het beste geval misleidend en in het slechtste geval catastrofaal”

Enrico Lammers