Energietransitie

We staan als mensheid waarschijnlijk voor de grootste uitdaging ooit: het beperken van de opwarming van de aarde door het veranderende klimaat. Want inmiddels zijn de meeste mensen er wel van overtuigd dat die opwarming te wijten is aan de mens en de industrialisatie en daarbij gebruikte fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen, zoals gas, olie en kolen produceren bij verbranding CO2. En CO2 in de atmosfeer zorgt voor een soort isolatiedeken, waardoor de aarde langzaam maar zeker opwarmt.

En om dat tij te keren is het nodig om door een Energietransitie te gaan: van het fossiele tijdperk naar het niet-fossiele tijdperk.

Bij pro6com zijn we ons heel bewust van het tijdperk waar we in zitten. In onze visie willen we plants veiliger en efficiënter maken, met als ultieme doel plants te maken die voor hun energie- en grondstoffenvoorziening niet meer afhankelijk zijn van fossiel. Daarbij speelt technologie een sleutelrol. En binnen technologie zien wij een belangrijke taak weggelegd voor procestechnologie / process engineering. Het draait hierbij om moleculen om te zetten in andere moleculen. Op de meest efficiënte manier. Hier kan energie bij nodig zijn of energie bij vrijkomen. En ook dat moet op de meest efficiënte manier.

De eerste stap om de Energietransitie realistischer te maken is het besparen van energie. Want wat je niet nodig hebt hoef je ook niet te maken. Dit zou ongeveer betekenen dat van 2009 tot 2050 het energieverbruik met ongeveer 85% gereduceerd moet worden door efficiencyverbeteringen. De overgebleven energievraag zou dan voor ongeveer 75% kunnen worden ingevuld met duurzame energiebronnen en 25% uit niet duurzame bronnen.

Voor de volgorde van de implementatie van energiebesparende maatregelen wordt vaak gebruik gemaakt van het principe van de Trias Energetica.

In de eenvoudigste vorm ziet de Trias Energetica er zo uit:

pastedGraphic.png

Stap 1 Beperk de energievraag

Stap 2 Gebruik energie uit hernieuwbare (duurzame) bronnen

Stap 3 Gebruik eindige(fossiele) energiebronnen efficiënt

Wil je meer weten over de noodzaak tot energiebesparing?: Download dan het e-book: in 5 stappen naar het optimale proces.

Cause Effect diagram

Wil je meer weten over energietransitie en wat pro6com hierin voor jouw plant kan betekenen?

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers