Berichten

H2O Oh, oh…

Oude zeemanDe aandacht voor olie en (schalie)gas in de media is overweldigend. Het dreigende gebrek daaraan wordt nog steeds als een van de belangrijkste bedreigingen voor de toekomst gezien. Dat is ook zeker waar, maar er zijn nog meer uitdagingen waar we als mensheid in de toekomst voor staan. In de blog The best way to predict the future is to create it heb ik dat al aangestipt. Een evenzo belangrijke bron van schaarste in de toekomst is: drinkwater. Door toenemende wereldwijde lozingen van publiek en industrieel afvalwater en inadequate manieren om het water te reinigen neemt de zorg om schoon drinkwater toe. De schoonwaterconsumptie van de mensheid is in 100 jaar met een factor 6 toegenomen, twee keer zoveel als de groei van de bevolking. We zijn dus, net als met energie, per persoon veel meer gaan consumeren. Vandaag de dag leeft ongeveer 1/3 deel van de wereldbevolking in gebieden met te weinig drinkwater. Als deze trend zich voortzet tot 2025 dan neemt dat aandeel toe tot 2/3 deel. Dat komt overeen met ongeveer 4,5 miljard (!) mensen. Tijd dus om maatregelen te treffen. Lees meer