Berichten

De Kroon op het werk van de procestechnologie

In verschillende eerdere blogs heb ik laten zien dat de chemische industrie een behoorlijk intensieve energieslurper is. De industrie in Rotterdam alleen al gebruikt 320 PJ (spreek uit Pèta djoel) op jaarbasis (Ik ben toch zeker Sinterklaas niet). Een onvoorstelbare hoeveelheid van 320 met 15 nullen, 320 biljard, 320 miljoen miljard. Nog even in perspectief: op 320 PJ diesel zou je 154.000 jaar non-stop, 3,5 miljoen keer de aarde rond kunnen rijden en 640.000 auto’s verslijten. Nou ja, heel veel dus. Verbetering van de chemische reactiestappen en energiehuishouding in deze processen kan een behoorlijke positieve impact hebben op het totale energieverbruik van Nederland. Ik pleit er dan ook steeds maar weer voor om met zijn allen hard te werken aan het minimaliseren van het huidige energie- en grondstoffengebruik en bestaande processen te optimaliseren. Het is namelijk nog steeds circa 8 keer zo goedkoop om 1 kilowattuur aan energie te besparen dan er één te produceren. Door minder energie te gebruiken kopen we:…tijd. Tijd voor ontwikkelingen van revolutionaire nieuwe, efficiënte technologieën. Het intensiever benutten van de grondstoffen en energie: procesintensivering in de procesindustrie. Toch zie ik nog maar weinig (lees zeer weinig, lees geen…) toepassingen van deze technologieën op grote schaal in Nederland. Waarom niet? Geen idee. Het is namelijk bekend dat in China, de VS en Duitsland op commerciële schaal van dit soort processen draaien. Maar in Nederland: niet bekend… Gelukkig hebben we in Nederland wel een aantal heel slimme mensen rondlopen die snappen wat de potentie van dit soort moderne technologieën is. Prof. Dr. Ir. Maaike Kroon is er een van. Naast het feit dat ze net moeder van een dochter is geworden (nog gefeliciteerd!), beschouw ik haar ook als de moeder van het baanbrekende onderzoek aan chemische reacties in ionische vloeistoffen. In wat..? Lees meer

De energieparadox (deel 2)

windmolen regenbogen Enerc 01

Op het toekomstige energienet zullen veel kleinere producenten aangesloten zijn die op basis van beschikbaarheid van de natuurlijke bronnen (zon en wind) energie aan het net zullen gaan leveren. Aangezien dit niet altijd voorhanden is zou je in tijden dat de energie wel beschikbaar is, maar niet wordt gebruikt, de geproduceerde energie kunnen opslaan. Dit zal eigenlijk zo min mogelijk moeten gebeuren aangezien opslag van energie (in bijvoorbeeld accu’s) niet zo efficiënt is. Veel beter is het om in te zetten op het flexibel maken van energieproducenten die zowel op vollast als deellast op een efficiënte manier elektriciteit kunnen leveren. Brandstofcellen zijn apparaten die dat kunnen. In een brandstofcel wordt chemische energie, die bij een chemische reactie vrijkomt, direct omgezet in elektriciteit en niet, zoals bijvoorbeeld in een kolencentrale, via warmte (stoom) die vervolgens wordt omgezet in mechanische energie (het draaien van een turbine met een generator) en dan pas in elektriciteit. Brandstofcellen zijn niet alleen heel flexibel maar gaan dus ook heel efficiënt om met de omzetting van energie naar elektriciteit.

Het oogsten van de zon

In deel 1 van deze blog heb je kunnen lezen dat er meer dan genoeg zonne-energie beschikbaar is om de hele mensheid van energie te kunnen voorzien. Toch lukt het nog niet om dat potentieel volledig te benutten (verre van dat zelfs). Met de huidige technologie van zonnepanelen kan (in een laboratorium) een efficiëntie van 40% worden gehaald. Dat betekent dat 40% van de zonnestralen ook daadwerkelijk in elektriciteit wordt omgezet. Volgens maatstaven van de opwekking van elektriciteit in bijvoorbeeld een kolen- of gasgestookte centrale is 40% behoorlijk goed. Lees meer

H2O Oh, oh…

The best way to predict the future is to create it heb ik dat al aangestipt. Een evenzo belangrijke bron van schaarste in de toekomst is: drinkwater. Door toenemende wereldwijde lozingen van publiek en industrieel afvalwater en inadequate manieren om het water te reinigen neemt de zorg om schoon drinkwater toe. De schoonwaterconsumptie van de mensheid is in 100 jaar met een factor 6 toegenomen, twee keer zoveel als de groei van de bevolking. We zijn dus, net als met energie, per persoon veel meer gaan consumeren. Vandaag de dag leeft ongeveer 1/3 deel van de wereldbevolking in gebieden met te weinig drinkwater. Als deze trend zich voortzet tot 2025 dan neemt dat aandeel toe tot 2/3 deel. Dat komt overeen met ongeveer 4,5 miljard (!) mensen. Tijd dus om maatregelen te treffen. Lees meer