Explosieveiligheid – ATEX

ATEX, een term afgeleid van “ATmosphères EXplosibles”, verwijst naar de Europese regelgevingen die zich richten op het voorkomen van explosiegevaren in omgevingen waar brandbare gassen, dampen, nevels, of stoffen aanwezig kunnen zijn ​​. Deze regelgevingen omvatten twee belangrijke richtlijnen: ATEX 153 en ATEX 114, waarbij de eerste zich concentreert op de veiligheid op de werkplek en de tweede op de apparatuur die in potentieel explosieve atmosferen gebruikt wordt​​. In Nederland is de ATEX 153 regelgeving  opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en de ATEX 114 regelgeving is opgenomen in de Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Explosies kunnen niet alleen ernstige schade aanrichten aan installaties en eigendommen, maar ook, en belangrijker nog, aan het leven en de gezondheid van werknemers en de omgeving. Daarom is het cruciaal dat organisaties, met name in hoog-risico industrieën zoals de (petro)chemische industrie, afvalverwerking, energieproductie, en vele anderen, zich bewust zijn van en adequaat reageren op explosiegevaren​​.

Een fundamenteel onderdeel van de ATEX-regelgeving is het opstellen van een explosieveiligheidsdocument (EVD), dat een gedetailleerde beoordeling van explosierisico’s bevat. Het EVD moet de waarschijnlijkheid van het voorkomen van explosieve atmosferen, de aanwezigheid van ontstekingsbronnen, de mogelijke interacties tussen processen en materialen, en de omvang van mogelijke gevolgen overwegen​​.

Pro6com, met zijn diepgaande expertise in procesveiligheid, speelt een cruciale rol in het navigeren van bedrijven door de complexiteiten van de ATEX-regelgeving. Onze diensten omvatten het ondersteunen van bedrijven bij het identificeren van hun verplichtingen onder ATEX 153 en 114, het ontwikkelen van een compleet EVD, en het zorgen voor naleving van alle relevante normen en wetgeving.

Door het toepassen van geavanceerde technieken zoals Process Hazard Analysis (PHA), Layer of Protection Analysis (LOPA), en het gebruik van aeShield voor het beheer van procesveiligheidsinformatie, helpt Pro6com bedrijven niet alleen om de gevaren en risico’s van brandbare stoffen in kaart te brengen en te voldoen aan de ATEX-richtlijnen, maar ook om een veiligere werkomgeving te creëren.

De integratie van cybersecurity maatregelen in het explosieveiligheidsmanagement is een ander aspect waar Pro6com nadruk op legt, vooral gezien de toenemende dreiging van cyberaanvallen op industriële controlesystemen. Dit zorgt ervoor dat zowel fysieke als digitale veiligheidsrisico’s worden aangepakt, wat essentieel is in de moderne industriële omgeving.

Voor organisaties in de chemische industrie en andere industrieën met potentieel explosieve atmosferen biedt pro6com een uitgebreide aanpak voor explosieveiligheid. Van de initiële beoordeling en gevaren zone-indeling tot het ontwerp van veilige werkpraktijken en de selectie van geschikte apparatuur. Onze deskundigen staan klaar om te zorgen voor naleving van de ATEX-regelgeving en, belangrijker nog, voor de veiligheid van jouw medewerkers en operaties.

Pro6com begrijpt dat explosieveiligheid meer is dan alleen het naleven van regelgeving; het is een fundamentele pijler van een veilige en duurzame bedrijfsvoering. Door samen te werken met pro6com, verzekeren bedrijven zich van een partner die zich inzet voor het beschermen van mensen, processen en de planeet. Wij werken samen met Paltrock ATEX en op 24 november 2024 zal onze procestechnoloog Remco van Lenthe een voordracht houden over interne ATEX bij procesinstallaties.

ATEX Explosieveiligheid

“Het vasthouden van een reling heeft nog nooit een explosie voorkomen”

Enrico Lammers