Door Krishni Arumugam en Enrico Lammers

Er zijn vele soorten risicoanalyse technieken zoals: HAZOP, LOPA, SWIFT en nog veel meer. Academische artikelen (zoals deze: http://www.process-improvement-institute.com/_downloads/Selection_of_Hazard_Evaluation_Techniques.pdf), over de selectie van de juiste process safety risico boordelingsmethoden, zijn interessant leesvoer voor een process safety engineer. Laten we deze lange term voor het gemak even afkorten tot PHA (Process Hazard Analysis). (Process Hazard Evaluation (PHE) is ook een veel gebruikte afkorting, maar we kiezen hier voor het eerste…)
Zoals we al vaker hebben vastgesteld is dit binnen het process safety vakgebied één van de grootste uitdagingen: de selectie van de juiste PHA methode voor het beoordelen van de risico’s en vervolgens het op de juiste manier toepassen van die methode. Want ook al heb je de beste techniek geselecteerd, dat geeft je nog geen garantie dat alle risico’s juist worden ingeschat. Daar is meer voor nodig.