Zo in mijn sas met Schaliegas

Als er momenteel een onderwerp “hot” is, is het wel de discussie over het wel of niet winnen van Schaliegas in Nederland. Begin Augustus werd er op 8 plaatsen in Nederland geprotesteerd tegen het winnen van dit gas. Eén van de lezers reageert op de website van RTV Utrecht met: “kost je alleen je drinkwater, je woonomgeving, je recreatiegebieden, je luchtkwaliteit en je gezondheid. Of die van je kinderen. ’t is een keuze.” Auw…, dat hakt er ethisch lekker in.

Wat is Schaliegas eigenlijk?

Schalie (Engels: Shale) verwijst naar een versteende kleistenen laag in de bodem op circa 3,5 km diepte. Het (aard)gas zit hier, anders dan bij bijvoorbeeld de bekende gasbel in Slochteren, in een niet poreus gesteente opgesloten en komt er ook niet vanzelf uit. Het boren naar deze laag is nogal lastig en in tijden van overvloedige, andere, makkelijker te winnen bronnen dus economisch ook niet rendabel. De tijden veranderen echter, de reserves beginnen op te raken en met de toenemende wereldbevolking en bijbehorende welvaart, wordt het steeds interessanter Lees meer

Wie het verschil niet kent tussen een ondernemer en een manager is geen van beiden: Tips voor (startende) ondernemers (deel 2)

Enige tijd geleden heb ik het verschil uitgelegd in mijn ogen tussen waarde creëren en kosten reduceren en heb ik de nadruk gelegd op het ondernemerschap. Natuurlijk besef ik me terdege dat beiden moeten gebeuren om een onderneming gezond te houden, maar ik denk dat de bodem van kostenreducties in zicht is en dat bedrijven zich meer op het creëren moeten richten. Philips krijgt in het algemeen kritiek op de marketingstrategie, maar wat dat betreft was (is?) Philips een echte onderneming. Kun je je het tijdperk nog voorstellen van voor de CD? Er was in de jaren ‘80 echt niemand op straat die tegen iemand anders zei: “Ik wordt doodziek van de zwarte grammofoonplaat, die kraakt, gevoelig is voor stof, die je na een half uur om moet draaien. Nee ik zoek iets dat een diameter heeft van ongeveer 12 cm, een dikte van 1,2 mm, zilverkleurig, ongevoelig voor krassen en digitaal gesampled geluid met een frequentie van 44,1 kHz bevat”. Nee, die vraag was er niet, maar de behoefte was er kennelijk wel en de onderneming Philips heeft er een wereldsucces van gemaakt. Lees meer

Het lof der Chemische Technologie

Als insider in de Chemische Industrie ben ik doordrongen van het belang van veiligheid in deze sector. Helaas is er de afgelopen tijd, en met name de laatste twee weken, toch een stroom aan negatieve berichtgeving ontstaan over de Chemische Industrie. De incidenten bij Chemiepak en Odfjell waren nog tot daaraantoe, dat was nog op- en overslag, maar nu ook Dow Chemical, een echte chemiereus, officieel wordt aangeklaagd wegens diverse overtredingen maak ik me toch ernstig zorgen waar dit naartoe gaat. Wat mij stoort in de berichtgeving is dat de gehele sector wordt gestigmatiseerddoor een, vooralsnog kleine groep, afvalligen. Zo zie ik de afgelopen week in het Algemeen Dagblad een paginagroot verhaal met als titel: “Chemiebedrijven spotten massaal met regelgeving”. Daarboven prijkt een foto van de PO-11 fabriek van LyondellBasell. Ik heb er jaren rondgelopen en dus recht van spreken: Het artikel heeft echt niets te maken met deze fabriek en dit bedrijf. Zij weten, net als vele anderen in de sector, gelukkig wel hoe het moet. Ik vind het daarom tijd voor een tegenoffensief. Ik heb een lofzang geschreven over deze prachtige plant en het belang van de Chemische Technologie voor de moderne samenleving waarin we leven. Lees meer

Lucht: Levensgevaarlijk! (Deel 1)

Lucht: van levensbelang of levensgevaarlijk?

Dat wij als mens überhaupt kunnen leven in een atmosfeer die uit lucht bestaat is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Wat dat betreft heeft de evolutie een bijzondere taak verricht. Lucht bestaat, zoals waarschijnlijk bekend, uit ongeveer 79% stikstof (door chemici aangeduid met de molecuulformule N2) en 21% zuurstof (O2). Laat dit voor de mens nou net twee levensgevaarlijke moleculen zijn! Het is uitsluitend deze uitgebalanceerde verhouding die het voor de mens ongevaarlijk maakt of zelfs onontbeerlijk. Elke (minimale) verandering in de verhouding tussen deze twee gassen geeft een aanzienlijk risico. In de chemische industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van deze twee gassen, maar ook hier geldt, alleen in een heel specifieke verhouding. Aangezien het zulke normale gassen zijn worden de gevaren ervan vaak onderschat of zelfs niet onderkend, zeker als er routinematig mee wordt gewerkt. Ik vind het daarom van (levens)belang om uit te leggen wat die gevaren dan inhouden. In deze blog zal ik zuurstof belichten, in een volgende blog stikstof. Lees meer

Wie het verschil niet kent tussen een ondernemer en een manager is geen van beiden: Tips voor (startende) ondernemers (deel 1)

Het doel van een onderneming is het behalen van winst. Dit is zo’n beetje de eenvoudigste definitie die ik ervoor kan verzinnen. Natuurlijk is het waar, maar impliciet zit in deze definitie verwerkt, of het heeft er in ieder geval de schijn van, dat het uitsluitend gaat om financieel gewin. In bredere zin is ondernemen meer iets in de trant van: iets doen om een bepaalde doelstelling te halen en er beter van te worden. Een lichtend voorbeeld zo net voor de vakantieperiode: een reis met het hele gezin naar Spanje over de Route du Soleil op een zwarte zaterdag om de zon op te zoeken is ook een hele onderneming. De doelstelling daarbij is om met de hele familie heelhuids op plaats van bestemming aan te komen en daar van de Spaanse zon te genieten en uit te rusten. Je creëert dus waarde voor jezelf en anderen, je doet een inspanning om een hoger doel te bereiken. Lees meer

De nerd 2.0

Het is tijd dat het stoffige imago van de techniek en technologie (de kennis van de techniek) eens grondig onder handen genomen gaat worden. De meeste mensen (en politici) zijn er inmiddels van overtuigd dat er de komende jaren een schreeuwend tekort gaat ontstaan aan goede techneuten. Het goede nieuws is dat het imago van de techneut langzaam maar zeker de goede kant opgaat. In de jaren ’80 had je nerds, zoals je een nerd voorstelt: Chriet Titulaer-achtige types met letterlijk een stoffig jasje aan en communicatieve vaardigheden van een natte dweil, waar jongeren nou niet 1-2-3 mee geïdentificeerd wilden worden. Sinds enige tijd is er echter een stille revolutie gaande op het gebied van het nerd imago. Uit het niets was daar ineens de oppernerd nieuwe stijl: Steve Jobs.

Het is tijd dat het stoffige imago van de techniek en technologie (de kennis van de techniek) eens grondig onder handen genomen gaat worden. De meeste mensen (en politici) zijn er inmiddels van overtuigd dat er de komende jaren een schreeuwend tekort gaat ontstaan aan goede techneuten. Het goede nieuws is dat het imago van de techneut langzaam maar zeker de goede kant opgaat.  Lees meer

To blog or not to blog

Ik heb me lange tijd afzijdig willen houden van alles wat met social media te maken had. Ik was (en ben eigenlijk nog steeds) erg trots op de eerste, zelfgemaakte, website van pro6com. Maar ik besef me steeds meer dat er veel meer uit deze moderne communicatiemiddelen te halen valt, mits goed gebruikt. Het grote nadeel van deze digitale communicatie vind ik het gebrek aan non-verbale (houding) en paraverbale (emotie) communicatie. Een geschreven tekst kan soms op de verkeerde manier opgevat worden. Neem bijvoorbeeld een zin als: “Ik zeg niet dat Piet geld gestolen heeft”. Spreek dit vervolgens eens uit met steeds de klemtoon een woord verschoven, dus “Ík zeg niet …”, “Ik zég niet…”, “Ik zeg níet…” enzovoort. Elke uitgesproken zin heeft een compleet andere betekenis. Dit mis je sterk bij geschreven teksten. Verder hebben mensen eerder de neiging om hun ongezouten mening te geven aangezien ze toch anoniem zijn (check bijvoorbeeld de commentaren bij De Telegraaf.nl maar eens). Het voordeel daarentegen is dat je bij geschreven tekst van tevoren beter kunt nadenken over wat je precies wilt overdragen en dat je een groter publiek kan bereiken. Lees meer