Conceptueel procesontwerp en opschaling biodiesel additief naar industriële schaal

Een producent van biodiesel heeft een toepassing gevonden om een bijproduct om te zetten in een waardevol eindproduct. Op laboratoriumschaal is de synthese van deze nieuwe component inmiddels een feit. Wij zijn ingeschakeld om het proces op te schalen naar een industriële installatie. Bij het opschalen van dit proces is bekeken of nieuwe technologieën (zoals procesintensivering) konden worden toegepast.