U kunt ons inzetten voor complexe en/of zeer specialistische vraagstukken op het gebied van procestechniek, projectmanagement en (deel)advisering. Denk bijvoorbeeld aan technologische haalbaarheidsstudies, conceptueel procesontwerp, procesoptimalisatie of complete implementatie.

Over ons

Pro6com is in 2009 van de grond gekomen als initiatief van Ing. Enrico Lammers. Met hoe de naam is ontstaan zullen we u niet belasten. Neemt u maar van ons aan dat erover is nagedacht. Net als bij de processen in uw bedrijf gaat het niet zozeer om de naam, maar meer om de techniek die erachter zit en uiteindelijk om wat eruit komt (de output). Bij pro6com is dat niet anders. Alles draait om het resultaat. Uw resultaat. Maar is dat resultaat wel optimaal? Is alle benodigde (proces)kennis eigenlijk wel up-to-date? Heeft u voldoende mankracht in huis om alles goed te managen? Is het huidige resultaat duurzaam en wordt het behaald met minimale kosten en middelen? En zijn alle processen in uw organisatie aangepast aan de huidige stand van de technologie? Als het antwoord op één of meer van deze vragen’ nee’ is, moet u toch eens met pro6com praten. Pro6com bestaat uit een team van onafhankelijke en in variërende samenstellingen opererende consultants die hun sporen in de procesindustrie ruimschoots hebben verdiend. Zowel op het gebied van engineering als aan de klantzijde (de owner company). Ieder met hun eigen specialisatie. Bovendien tijdelijk en flexibel inzetbaar en alleen in die opstelling die voor uw specifieke situatie of probleemstelling nodig is. Dus zonder onnodige vaste kosten maar wel met een frisse, deskundige kijk op zaken die voor u en uw medewerkers in veel gevallen ingesleten zijn. Of, in procestermen gesproken: maximale output met minimale input. Door de zeer korte lijnen kunnen wij ons razendsnel aanpassen aan wisselende behoeftes en vraagstellingen vanuit uw organisatie. U kunt ons inzetten voor complexe en/of zeer specialistische vraagstukken op het gebied van procestechniek, projectmanagement en (deel)advisering. Denk bijvoorbeeld aan technologische haalbaarheidsstudies, conceptueel procesontwerp, procesoptimalisatie of complete implementatie.

De succesformule van pro6com:

pro6coms-succesformule

Onze visie

Wat is het bestaansrecht van pro6com? Het antwoord op die vraag raakt de kern van onze visie. Wij zien het accent in de procesindustrie de komende jaren verschuiven naar kleinschaligere projecten. Deze zijn veelal gericht op het verduurzamen van bestaande installaties. Projecten dus waarbij mens, milieu én winstgevendheid elkaar dienen te versterken om het voortbestaan van de onderneming te waarborgen. Parallel hieraan dreigt er een tekort te ontstaan aan middelen en grondstoffen/energie en aan (hoogopgeleide) chemische en procestechnologen om dergelijke projecten te laten slagen. Pro6com heeft die specialisten wel in huis. Wij zien het als onze missie om de efficiency en effectiviteit van en binnen uw organisatie te verhogen door – tijdelijk of langdurig – ondersteuning te bieden op het gebied van (process)engineering en projectmanagement. Dat onze visie in toenemende mate wordt gedeeld, blijkt uit het feit dat steeds meer bedrijven in de procesindustrie ons weten te vinden.

Unique Selling Points

Wat maakt een bedrijf uniek en onderscheidend?

Het zijn niet de individuele eigenschappen op zichzelf maar de combinatie van deze eigenschappen in de procesindustrie die pro6com uniek maken.

  • De organisatievorm: door een netwerk van professionals ipv vaste medewerkers kan bij iedere klantvraag een maatwerkoplossing worden gevonden.(“niemand is goed in alles”)

  • Cross-over kennis: ruime ervaring in de procesindustrie bij diverse (productie)bedrijven en tankterminals. Doordat de professionals met hun voeten in de modder hebben gestaan weten ze wat er binnen een productiebedrijf speelt en wat voor praktische oplossingen ze moeten aandragen.

  • Slim combineren van kennis: de combinatie process-/operations engineering en projectmanagement ervaring van de oprichter Enrico Lammers is uniek: hierdoor kunnen bij de uitvoering van een project zelf de controleberekeningen worden uitgevoerd en kan de klantvraag op de juiste manier worden geïnterpreteerd(we spreken dezelfde taal…)

Wij zien het als onze missie om de efficiency en effectiviteit van en binnen uw organisatie te verhogen door – tijdelijk of langdurig – ondersteuning te bieden op het gebied van (process)engineering en projectmanagement.