Noot: Deze pro6blog is geschreven door Tiebo, Enrico en ChatGPT…

Ineens was hij daar: ChatGPT. In een NOS journaal in januari kwamen scholieren en docenten aan het woord die het nieuwe fenomeen prezen dan wel verafschuwden.
Feit is dat de makers van ChatGPT zelf het succes niet hebben zien aankomen. En ook Google heeft voor het eerst in haar ongeveer 20-jarige bestaan de “code rood” vlag gehesen (wat dat ook precies moge betekenen, maar ik kan me er iets bij voorstellen).

Of je het nou leuk vindt of niet, ChatGPT en andere kunstmatige intelligentie (AI) gaan niet meer weg. De toepassingen zullen alleen maar toenemen. Het ontwikkelingspatroon volgt dat van exponentiele groei (zie: bestaat Shell over 10 jaar nog?)
Dus is het tijd om de proef op de som te nemen. Ik heb mijn Marketingpartner Tiebo Jacobs, van 321media gevraagd om eens gezellig met de chatbot te babbelen over het vak procestechnologie. (Even voor de goede orde: Tiebo weet net zoveel van procestechnologie als ik van HTML code).

Een gesprek tussen Tiebo en ChatGPT

Vraag Tiebo: Welke impact zal de opkomst en ontwikkeling van AI gaan hebben op de chemische procesindustrie? Kun je dit inschatten en een aantal concrete voorbeelden noemen hoe dit zich zal gaan uiten.

—–

Antwoord ChatGPT: De opkomst en ontwikkeling van AI zal naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de chemische procesindustrie. Hier zijn enkele manieren waarop AI kan worden gebruikt in deze sector:

1. Procesoptimalisatie: AI kan worden gebruikt om complexe en omvangrijke gegevens te analyseren en verbanden te vinden die voorheen onbekend of onmogelijk te identificeren waren. Dit kan leiden tot verbeterde procescontrole en optimalisatie, wat kan resulteren in een hogere productiviteit, lagere kosten en minder afval.
2. Kwaliteitscontrole: AI kan ook worden gebruikt voor kwaliteitscontrole en -bewaking, waardoor fouten en afwijkingen sneller kunnen worden geïdentificeerd en verholpen. Dit kan leiden tot minder verspilling van grondstoffen en minder uitval van producten.
3. Onderhoudsvoorspelling: AI kan worden gebruikt om patronen te ontdekken in de gegevens van apparatuurprestaties en te voorspellen wanneer onderhoud nodig is. Dit kan helpen bij het minimaliseren van ongeplande stilstand van de apparatuur en de onderhoudskosten verlagen.
4. Procesontwerp en simulatie: AI kan worden gebruikt om geavanceerde modellen te ontwikkelen voor het ontwerp en de simulatie van chemische processen. Dit kan helpen bij het voorspellen van procesprestaties en het minimaliseren van de tijd en kosten die nodig zijn voor experimentele testen.
5. Veiligheid en risicobeheer: AI kan ook worden gebruikt voor het verbeteren van de veiligheid en het risicobeheer in de chemische procesindustrie. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt om risico’s te voorspellen en te identificeren in een proces en om te helpen bij het nemen van beslissingen over hoe deze risico’s kunnen worden beperkt of vermeden.


Kortom, AI heeft het potentieel om de efficiëntie, veiligheid en duurzaamheid van de chemische procesindustrie te verbeteren. Het is echter belangrijk op te merken dat de adoptie van AI niet zonder uitdagingen zal zijn, zoals bijvoorbeeld de beschikbaarheid van kwalitatieve data en het creëren van een cultuur van vertrouwen en acceptatie rondom AI-toepassingen.

Vraag Tiebo: hoe verhoudt de rol van de process engineers zich ten opzichte van AI oplossingen? Kun je benoemen waar en welke kwaliteiten overbodig worden en welke kwaliteiten en kenmerken van de menselijke process engineers een unieke en waardevolle toevoeging zullen zijn voor het werken en implementeren van AI oplossingen in de chemische procesindustrie?
———
Antwoord ChatGPT: Hoewel AI-oplossingen een belangrijke rol zullen spelen in de chemische procesindustrie, is de rol van process engineers nog steeds van vitaal belang bij het implementeren en onderhouden van deze oplossingen. Hieronder zijn enkele kwaliteiten en kenmerken van process engineers die een unieke en waardevolle toevoeging zullen zijn voor het werken en implementeren van AI-oplossingen in de chemische procesindustrie:

1. Expertise in chemische processen: Process engineers hebben diepgaande kennis van chemische processen, inclusief de chemie, thermodynamica, kinetiek en transportfenomenen die hierbij betrokken zijn. Deze expertise is essentieel bij het ontwerpen en implementeren van AI-oplossingen, aangezien deze vaak afhankelijk zijn van complexe modellen die deze processen beschrijven.
2. Procesoptimalisatie en troubleshooting vaardigheden: Process engineers hebben ook ervaring in procesoptimalisatie en troubleshooting, wat hen in staat stelt om problemen in het proces te identificeren en op te lossen. Dit is belangrijk bij het implementeren van AI-oplossingen, aangezien deze vaak afhankelijk zijn van de juiste invoer van procesgegevens om effectief te zijn.
3. Analytische vaardigheden: Process engineers zijn getraind in het analyseren van gegevens en het toepassen van statistische en wiskundige methoden om inzicht te krijgen in het proces. Dit is cruciaal bij het werken met AI-oplossingen, aangezien deze afhankelijk zijn van het analyseren van grote hoeveelheden gegevens om voorspellingen te doen en beslissingen te nemen.
4. Communicatievaardigheden: Process engineers hebben uitstekende communicatievaardigheden, waaronder het vermogen om complexe technische concepten uit te leggen aan niet-technische belanghebbenden. Dit is belangrijk bij het implementeren van AI-oplossingen, aangezien het vaak betrekking heeft op meerdere belanghebbenden binnen de organisatie.
5. Ethiek en verantwoordelijkheid: Process engineers zijn zich bewust van de ethische en verantwoordelijkheidsaspecten van hun werk, met inbegrip van de zorg voor veiligheid en milieu. Dit is belangrijk bij het implementeren van AI-oplossingen, aangezien deze impact kunnen hebben op de veiligheid en het milieu, evenals op de productiviteit en winstgevendheid van de organisatie.

In het kort, terwijl AI-oplossingen de efficiëntie van chemische processen kunnen verbeteren, is de rol van process engineers nog steeds van vitaal belang. De expertise van process engineers in chemische processen, procesoptimalisatie, data-analyse en communicatievaardigheden zijn allemaal waardevolle toevoegingen bij het implementeren van AI-oplossingen in de chemische procesindustrie.

After burners

Opmerking Enrico: Ik ben blij dat ChatGPT niet alleen de mogelijkheden ziet, maar ook zelf waarschuwt voor de risico’s die rucksichtslose implementatie van de teksten met zich meebrengt. Je gaat ook niet zomaar een openhartoperatie aan omdat ChatGPT dat schrijft. Menselijke interpretatie zal tot in de (verre?) toekomst nodig zijn. Maar zeg nooit nooit, want exponentiële technologie gaat snel, heel snel. Het is inmiddels alweer jaren geleden dat een AI computer een mens versloeg in het moeilijkste spel ter wereld: Go.
Het zal wel een andere manier van werken gaan inleiden. Ik zie het (net als ChatGPT) niet als vervanging van de professionele engineer en consultant, maar als een welkome aanvulling. We zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen en bekijken hoe dit soort toepassingen ons kunnen versterken om ons vak nóg beter uit te kunnen voeren.

Opmerking Tiebo: We moeten wel sceptisch blijven over de antwoorden. De kennis moet ergens vandaan komen en dat moet wel transparant zijn. AI liegt nog liever dan dat hij (of zij?) geen antwoord geeft. AI kan het nog niet herkennen als er sarcasme of onwaarheden in informatie zit. Voor een leek is het niet te controleren of het antwoord klopt en ben je compleet overgeleverd aan de antwoorden die AI geeft. Je kan dus makkelijk voor de gek worden gehouden. Het is een goed hulpmiddel, maar geen vervanging van het oordeel van de menselijke expert.

Heb jij een mening hierover? Tip dan de redactie, dan kunnen we er een blog over schrijven of kunnen we erop reageren en kunnen we er allemaal wat van leren.