5 nieuwe vooroordelen over procestechnologen (deel 2)

Het 4e en 5e (voor)oordeel over procestechnologen

Vorige keer heb je in het eerste deel van Tiebo Jacobs’ gastblog kunnen lezen hoe hij, als niet techneut, tegen procestechnologen aankijkt. Deze keer het tweede deel:

4. Procestechnologen zijn wereldverbeteraars met de juiste attitude

Minder restafval, sneller, veiliger, beter. Elk proces is te verbeteren is een principe dat gehanteerd wordt en een bekende uitspraak van Thomas Edison luidt:

Enrico-and-Thomas-960-x-280px2

Lees meer

5 nieuwe vooroordelen over procestechnologen (deel 1)

De ondernemende procestechnoloog

Een blog of 40 geleden kwam ik op een ondernemerscongres in contact met twee enthousiaste mannen. Ik speelde al langer met de gedachte om mijn huisstijl en website eens grondig onder handen te laten nemen en was duidelijk toe aan iets nieuws. Ik had al meerdere web-designers op dat congres gesproken, maar als ik mezelf voorstelde als procestechnoloog, kreeg ik al snel meewarige blikken toegeworpen. Zo niet bij deze twee heren. Vol, volgens mij, oprechte belangstelling hoorden ze mijn verhaal aan en kregen ze al vrij snel een idee van mijn visie en belangrijker nog: hoe ze dat konden vormgeven in mijn website. Ze begrepen dat ik vond dat het vak procestechnologie (en eigenlijk algemeen ook andere technologie en techniek) op te weinig waardering in de maatschappij kon rekenen: technologie is een vanzelfsprekendheid. Ze brachten me op het idee om aspecten die met procestechnologie te maken hebben op een begrijpelijke manier en luchtige manier  uit te leggen. Op een manier die de interesse bij een groter publiek moet trekken. Wat is procestechnologie en waarom is het zo belangrijk voor onze maatschappij? Ik hoop dat ik daar in slaag. Om te kijken of ik op de goede weg bezig ben heb ik het gewoon eens gevraagd aan een van de twee: zou je eens je mening willen geven hoe jij, als niet techneut, als trouwe pro6blog lezer, ondertussen tegen procestechnologie aankijkt? Daarom deze en volgende keer het relaas van niet techneut en mede oprichter van 321media: Tiebo Jacobs.

Lees meer

Ik vond alleen je stropdas niet mooi…

 

De Ruimte

Jongste dochter Puck (10 jaar) had vorige week op school een project over “De Ruimte”. Zoals je inmiddels wellicht weet (het is immers niet de eerste keer dat ik hiermee loop te pochen en trouwens ook niet de laatste keer…) heb ik meegewerkt aan de eerste technologische haalbaarheidsstudie om menselijk leven op de planeet Mars mogelijk te maken (nog niets over gehoord? Project Mars One).

Voor mij een uitgesproken gelegenheid om eens met de juf te overleggen of ik hier iets in kon betekenen. Natuurlijk was zij wild enthousiast, want zeg nou eerlijk wie heeft er een vader van een leerling in de klas die iets met “De Ruimte” te maken heeft gehad.

Robbert Dijkgraaf

Je moet iets best wel ingewikkelds aan 10 jarigen zien uit te leggen. Waar begin je, wat weten ze al en wat niet? Onderschat ook vooral niet wat ze al snappen. De juf vertelde vol trots dat ze vol interesse naar het college van Robbert Dijkgraaf van De Wereld Draait Door University hebben gekeken: de oerknal theorie. Lees meer

Hoezo niet Sexy?

 

Waarom, zeg me waarom?

Inmiddels zal het je niet ontgaan zijn dat de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd in de chemische technologie/procestechnologie graag met je wil delen. Niet uitsluitend met mijn vakbroeders en -zusters, maar juist met een veel breder publiek. De vraag is: Waarom?

De meeste materialen, producten en onderdelen van producten (inclusief energie), worden gemaakt in de procesindustrie, het domein van de procestechnoloog. Dat is dan ook de plek waar je het verschil kunt maken”
. Deze uitspraak van Prof.Dr. Sascha Kersten van de Universiteit Twente verwoordt de eerste reden. Procestechnologie is één van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste vakgebied om toekomstige maatschappelijke vraagstukken als grondstof- en energieschaarste het hoofd te bieden. De vraag naar energie en grondstoffen zal alleen maar toenemen door de alsmaar toenemende wereldbevolking en de toename van de welvaart. Daarbij vloeit er steeds meer kennis uit de sector weg door de babyboomers die met pensioen gaan en die onvoldoende wordt gecompenseerd door de instroom van jong talent aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

En dat is dan ook de tweede reden: techniek, en misschien chemische techniek nog wel in het bijzonder, kampt met een imagoprobleem. Techniekstudies zijn moeilijk en waarom zou je zo’n moeilijke studierichting kiezen als je ook wat gemakkelijkers kunt kiezen? Volgens buitenstaanders klinkt het ook niet echt sexy. Lees meer

De revenge of de Nerd 2.0

Schermafbeelding 2012-10-28 om 13.03.08

Ik weet niet eens meer hoe het kwam. Ik was iets op internet aan het zoeken en mijn oog viel op de titel: Diffusie van 2,3-dimethylbutaan in zuivere, gesproeidroogde en gemodificeerde ZSM-5 kristallen. Onmiskenbaar de titel van mijn afstudeerscriptie uit 1992. Er begon zich weer een film in mijn hoofd af te spelen: De experimenten bij het Koninklijke/Shell Laboratorium in Amsterdam, de zoektocht in de literatuur en de verdediging van de scriptie. Maar het meest in het oog springende voor mij blijft toch wel de scriptieprijs die dat jaar door de Amsterdamse krant Het Parool in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam werd uitgeschreven. Op uitnodiging van de organisatie zat ik daar met mijn mooiste pak aan in de aula van de Oude Lutherse Kerk  om bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn. De toespraak van de juryvoorzitter begon (citaat uit het Parool 15-12-1992): “…Niet alle inzenders leken even goed doordrongen van de opzet van de prijsvraag: “Bekroond wordt de afstudeerscriptie die op de beste wijze een goed wetenschappelijk niveau paart aan journalistieke aantrekkelijkheid” Zo was de inzending: Diffusie van 2,3-dimethylbutaan… weliswaar leerzaam, maar voor een verhaal in de krant toch minder geschikt – ondanks het feit dat een en ander was verricht volgens de volumetrische opnamemethode”, hoongelach in de zaal… Een golf van schaamte maakte zich van mij meester. Gelukkig nam iemand het voor mij en de rest van de Bèta studenten op (zie het artikeltje hiernaast). Het speelde dus al in 1992 en Lees meer

De nerd 2.0

Het is tijd dat het stoffige imago van de techniek en technologie (de kennis van de techniek) eens grondig onder handen genomen gaat worden. De meeste mensen (en politici) zijn er inmiddels van overtuigd dat er de komende jaren een schreeuwend tekort gaat ontstaan aan goede techneuten. Het goede nieuws is dat het imago van de techneut langzaam maar zeker de goede kant opgaat. In de jaren ’80 had je nerds, zoals je een nerd voorstelt: Chriet Titulaer-achtige types met letterlijk een stoffig jasje aan en communicatieve vaardigheden van een natte dweil, waar jongeren nou niet 1-2-3 mee geïdentificeerd wilden worden. Sinds enige tijd is er echter een stille revolutie gaande op het gebied van het nerd imago. Uit het niets was daar ineens de oppernerd nieuwe stijl: Steve Jobs.

Het is tijd dat het stoffige imago van de techniek en technologie (de kennis van de techniek) eens grondig onder handen genomen gaat worden. De meeste mensen (en politici) zijn er inmiddels van overtuigd dat er de komende jaren een schreeuwend tekort gaat ontstaan aan goede techneuten. Het goede nieuws is dat het imago van de techneut langzaam maar zeker de goede kant opgaat.  Lees meer